Värien leikkiä makrokuvattuna

Taidetta 3-vuotiaan maalauksista